Smash Finland Foorumi

Full Version: Menkää töihin
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Näin juuri sattana
Saska noudattaa vain kurjuuden maksimointia. Ei ole vain tajunnut vielä siirtyä tohon ylimääräisen pois lahjoittamisen vaiheeseen.

Juu ok