Smash Finland Foorumi

Full Version: Qtion kalabloki
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tämä oli yksi vanhan foorumin legendaarisimmista topiceista mutta harmillisesti sitä ole ollut saatavilla hetkeen. Käytin elämästäni muutaman tunnin kyseisen helmen entisöintiin ja arkistointiin. Kalabloki on nyt saatavilla osoitteessa:

https://qtion-kalabloki.netlify.app/ 

Myös rojektin repo on saatavilla: https://github.com/saskaak/qtion-kalabloki
Luojan työt olet tehnyt, kiitän tästä :).